Skip to main content

Proves diagnòstiques

A la consulta realitzem proves diagnòstiques complementàries indicades per el seu metge especialista en pneumologia per aconseguir un millor diagnòstic. A continuació les detallem:​

10€

Pulsioximetria

Sat O2 + FC
Temps: 1 minut

Procediment no invasiu, que determina el percentatge de saturació d’oxigen de l’hemoglobina en sang i la freqüència cardíaca d’un pacient amb ajuda de mètodes fotoelèctrics. Consisteix a col·locar una pinça en un dit del pacient. Preferiblement sense esmalt.

25€

Espirometria forçada

FVC + FEV1 + FVC/FEV1
Temps: 10 minuts

Estudi de la funció pulmonar, que mesura els volums i els fluxos respiratoris, és a dir la capacitat per acumular aire als pulmons i per moure’l. La prova consisteix a sol·licitar al pacient que realitzi una exhalació forçada a través d’un filtre d’un sol ús amb filtre bacterià.

40€

Proves de broncodilatació

Fàrmac Broncodilatador
Temps: 15 minuts

Avaluació de la millora de la capacitat pulmonar. La prova consisteix a administrar un fàrmac broncodilatador a través d’un inhalador amb cambra. A més es realitzarà una espirometria forçada abans i després.

150€

Poligrafia respiratòria

Roncs i apnees de la son
A domicili

Permet avaluar la presència d’apnees, roncs i saturació d’oxigen durant la nit per al diagnòstic de la SAHS (Síndrome d’apnees i hipoapnees de la son). Un/a infermer/a li lliurarà les instruccions sobre com ha de col·locar la màquina. Es realitza a casa del pacient. Inclou visita de seguiment i informe.

150€

CPAP

Pressió positiva contínua
A domicili

Un cop confirmada la presència d’apnees o un elevat nombre de roncs es realitza una prova per valorar l’adaptació i eficàcia del tractament mitjançant la CPAP. Un/a infermer/a li lliurarà les instruccions sobre com ha de col·locar la màquina. Es realitza a casa del pacient o en consulta.

60€

ECO pulmonar

Ecografia toràcica
Temps: 20 minuts

Prova no invasiva, ràpida i indolora, en temps real que es realitza a la mateixa consulta mèdica. Serveix per valorar lesions o alteracions com (consolidació, vessament pleural, edema de pulmó i pneumotòrax). Els seus principals avantatges radiquen en l’absència de radiacions ionitzants en el pacient.

40€

Test d'òxid nítric

FeNO
Temps: 10 minuts

Serveix per avaluar el grau d’inflamació de les vies respiratòries. La prova consisteix a mesurar el nivell d’òxid nítric en aire exhalat. La prova consisteix a sol·licitar al pacient que realitzi una exhalació mantinguda a través d’un filtre i ha de mantenir el flux d’aire en uns marges que apareixen en una pantalla digital.

25€

Proves d'al·lèrgia

Prick test
Temps: 20 minuts

Prova cutània d’al·lèrgia que es fan sobre la pell a fi d’identificar la substància que pot desencadenar una reacció al·lèrgica en el pacient. Consisteix a aplicar a la pell de l’avantbraç una gota del pneumo al·lergen i puncionar la zona a la recerca de possible al·lèrgies.

15€

Electrocardiograma

ECG
Temps: 10 minuts

Prova que registra l’activitat elèctrica de el cor que es produeix en cada batec. Es col·loca al pacient en decúbit supí i consisteix en aplicar uns elèctrodes a la zona de el cor i unes pinces a les 4 extremitats, tot això connectat a un sistema de cablejat per a rebre en una pantalla el registre cardíac del pacient.

75€

Proves funcionals respiratòries completes

Volums Pulmonars
Difusió Pulmonar i pletismografa
Temps: 30 minuts

Prova que es realitza per determinar la capacitat pulmonar i el grau d’afectació de la malaltia del pacient. Mesura l’intercanvi de gasos en els pulmons i avalua com l’oxigen passa dels pulmons a la sang.

70€

Proves de broncoprovocació

Induïda per l’esforç
Temps: 30 minuts

Prova que té per objectiu comprovar si després de fer exercici físic (córrer en una cinta), disminueix la mida bronquial i valorant la funció pulmonar abans i després de l’exercici. El pacient haurà de córrer a ritme ràpid durant uns 6-8 minuts de principi a fi. Es realitzarà una espirometria forçada i es mesurarà la FC abans i després.

50€

Test de la marxa

Temps: 6 minuts

Prova que permet mesurar la tolerància a l’esforç i valorar si hi ha algun grau de limitació. Consisteix en mesurar la distància màxima que recorre una persona sobre una superfície plana en un temps de 6 minuts. Es prendrà la tensió arterial, freqüència cardíaca, saturació d’oxigen abans i després així com valorar el grau de dispnea a l’esforç.

30€

Cooximetria

CO Check

Prova que determina el nivell de monòxid de carboni ppm de CO (concentració de monòxid de carboni per parts per milió) que hi ha a l’aire espirat dels pulmons. Permet obtenir resultats fàcils d’interpretar, que ens permetran treballar amb fumadors obtenint una gran sensibilització.